Uncategorized

The Wild Innocence: Chapter 2

“HI,” kamuntik ng maibuga ni Hunter ang iniinom na whiskey nang marinig ang babaeng nagsalita mula sa kanyang likuran. Kahit nakatalikod siya ay kilalang-kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. “Brynn! what are you doing here? It’s almost late,” bulalas niya and then he eyeballed his watch. “Does Leighron knows you’re here?” …